Colour Shifting Tutorial for PS CS3

English: You’ve probably seen photos of models with unnaturally blue eyes or photos of the people you know with a totally different than real eyeballs colour. You thought that it was magic, but to be honest it’s an easy-peasy 5 minute piece of work in Photoshop. So if you want to learn how to go from  the photo on the left to the one on the right simply follow my instructions.

Polish: Pewnie zdarzyło wam się widzieć zdjęcia modelek, których oczy były nienaturalnie niebieskie, albo zdjecia osób kótre znacie, na których kolor ich tęczówek zupełnie odbiegał od rzeczywistości. Myśleliście pewnie wtedy, że to magia, a tak naprawdę jest to 5 minutek roboty w Photoshopie. Jeśli więc chcielibyście umieć przejść od zdjecia po lewej, do tego po prawej wystarczy że krok po kroku wykonacie zamieszczone poniżej instrukcje.

Ostatnie Kuszenie dyptyk

English: Let’s begin with opening the image in Photoshop and duplicating the layer by pressin CTRL+J  on the keyboard.

Polish: Zaczynamy od otwarcia obrazu w Photoshopie i powielenia warstwy za pomocą naciśnięcia kombinacji klawiszy CTRL+J.

tut1

English:  Now go to Image > Adjustments > Hue/Saturation

Polish: W menu wybieramy Obraz > Dopasowania > Barwa/Nasycenie

tut2

English: You have to move the “HUE” slider in order to get the colour you want. At this stage the overall colour scheme will change, but don’t worry – it’s only temporary. My hint is to follow the changes of the object, which colour you want to shift. For instance I only observed the colour of the apple. Once you get the desired colour,  press OK.

Polish: Teraz musicie przesuwać suwakiem ‘BARWA”, by uzyskać pożądany kolor. Na tym etapie kolorystyka całego zdjęcia ulegnie zmianie, ale to sytuacja tymczasowa. Ważne, żeby obserwować kolor tego obiektu, kóry chcemy zmienić. Ja na przykład  obserwowałam tylko zmianę w kolorze jabłka. Po wybraniu wlaściwego koloru wciskamy OK.

tut3

English: Now you add a covering mask. Press ALT and at the same time click on the “ADD MASK” button. A BLACK rectangle is to show on your right next to the layer icon.

Polish: Nakładamy maskę zakrywającą wciskając ALT na klawiaturze i jednocześnie klikając na ikonę dodawania maski. Przy ikonie warstwy po waszej prawej stronie pojawić się musi czarny prostokącik.

tut4

English: Now choose the brush tool, remember taht you can  change it’s size, hardness and strength. Make sure that on your left you have to have a white square, which means that you will cover the parts of the original photo with the changes you have applied on the layer. If the square is black, press “x’ on the keyboard.

Polish: Teraz z palety narzędzi wybieram zwykły pedzel. Pamietamy o tym, że można zmieniac  jego średnicę (rozmiar), twardość i krycie. Zanim jednak zaczniecie malować pędzlem upewnijcie sie, że po waszej lewej stronie macie na wierzchu biały kwadracik. Jeśli na wierzchu jest czarny – wciskamy “x” na klawiaturze. Jest to bardzo ważne, bo jeśli na górze zostawicie kwadracik czarny –  nie uda wam się nanieść żadnych zmian.

tut5

tut6

tut7

English: Now start brushing on the objest which colour you want to change. My hint is to use the softest brush possible and set the strenth around 60-70 %. If it covers the apple with the green to lightly, brush the same spot again. If you move too far and make the fingers green as well – press ”x”  and erase all mistakes.

Polish: Teraz pędzlujemy jabłuszko. Żeby to zrobić najdokładniej zalecam uzywać najbardziej miekkiego pędzla (ustawiamy w twardości suwak po lewej stronie) i krycia w okolicy 60-70%. Jak będzie za słabo – przejechać ten fragment, gdzie wyszło za słabo jeszcze raz. Jeśli wyjedziecie i  zrobicie paluszki też zielone, naciśnijcie znowu “x” i zmażcie wszelkie błędy.

tut8

English: Once you have finished flatten image by going to LAYER > FLATTEN IMAGE and your work is done 🙂

Polish: Po zakończeniu nanoszenia zmian spłaszczamy obraz WARSTWA > SPŁASZCZ OBRAZ  i nasza praca jest skończona.

tut9

English: For once in your lifetime you were able to walk in God’s shoes and to decide about what reality should look like 🙂 Here is my result. I hope you had fun and were as successful as possible. Thanks for stopping by.

podwiatr

Polish: Raz w życiu dane wam było stać się Bogiem i decydować o ksztalcie rzeczywistości 🙂 Ponizej – rezultat mojej pracy. Mam nadzieję, że instruktaż się wam podobał oraz że odniesliście sukces zmieniając swoje zdjęcia. Dzięki za uwagę.

podwiatr

Ostatnie Kuszenie Zielone małe

Advertisements

4 thoughts on “Colour Shifting Tutorial for PS CS3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s